Porównanie leasing operacyjny i leasing finansowy

Definicja: Leasing operacyjny: Jest to umowa leasingu, w której leasingodawca (firmy leasingowe) utrzymuje prawo własności do aktywów, a leasingobiorca (najemca) korzysta z nich w zamian za regularne płatności. Leasing finansowy: Jest to umowa leasingu, w której leasingobiorca (najemca) ma możliwość nabycia praw własności do aktywów po zakończeniu okresu leasingu. Cel: Leasing operacyjny: Głównym celem leasingu […]

Porównanie leasing operacyjny i leasing finansowy Read More »