Porównanie leasing operacyjny i leasing finansowy

 1. Definicja:
  • Leasing operacyjny: Jest to umowa leasingu, w której leasingodawca (firmy leasingowe) utrzymuje prawo własności do aktywów, a leasingobiorca (najemca) korzysta z nich w zamian za regularne płatności.
  • Leasing finansowy: Jest to umowa leasingu, w której leasingobiorca (najemca) ma możliwość nabycia praw własności do aktywów po zakończeniu okresu leasingu.
 2. Cel:
  • Leasing operacyjny: Głównym celem leasingu operacyjnego jest umożliwienie firmom korzystanie z aktywów bez konieczności ich zakupu, zapewniając elastyczność i aktualizację sprzętu.
  • Leasing finansowy: Głównym celem leasingu finansowego jest nabycie aktywów na podstawie umowy leasingu, gdzie leasingobiorca pragnie stać się właścicielem aktywów po zakończeniu umowy.
 3. Własność:
  • Leasing operacyjny: W leasingu operacyjnym leasingodawca utrzymuje prawo własności do aktywów i ponosi związane z nimi koszty utrzymania, napraw i ubezpieczeń.
  • Leasing finansowy: W leasingu finansowym leasingobiorca ma możliwość nabycia praw własności do aktywów po zakończeniu umowy leasingowej poprzez wpłacenie określonej kwoty.
 4. Długość umowy:
  • Leasing operacyjny: Czas trwania leasingu operacyjnego jest zazwyczaj krótszy, z opcją przedłużenia lub zakończenia umowy po upływie okresu.
  • Leasing finansowy: Okres leasingu finansowego może być dłuższy i zależy od wartości i rodzaju aktywów, a także preferencji leasingobiorcy.
 5. Koszty:
  • Leasing operacyjny: W przypadku leasingu operacyjnego, leasingobiorca płaci regularne raty, które są zazwyczaj niższe niż koszty zakupu aktywów. Ponadto, leasingodawca ponosi koszty utrzymania i naprawy aktywów.
  • Leasing finansowy: W leasingu finansowym, leasingobiorca ponosi wyższe raty niż w leasingu operacyjnym, ale ma możliwość nabycia aktywów po zakończeniu umowy. Ponadto, leasingobiorca jest odpowiedzialny za koszty utrzymania i naprawy aktywów.
 6. Rachunkowość:
  • Leasing operacyjny: W przypadku leasingu operacyjnego, płatności leasingowe są traktowane jako koszt operacyjny i nie wpływają na aktywa leasingobiorcy.
  • Leasing finansowy: W leasingu finansowym, leasingobiorca traktuje aktywa jako swoje własne, co wpływa na jego bilans i zobowiązania.

   Sprawdź konkretną ofertę z https://najemleasing.pl